ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ

The Future Today
Τα Πρώτα Πρότυπα Συµπεριληπτικά ΚΔΑΠ στην Ελλάδα

Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όµιλος Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας THE EUROPEAN INCLUSION® από το έτος ίδρυσής του το 2020 µε πυλώνες του τα τέσσερα Πρότυπα Πιλοτικά Ερευνητικά Συµπεριληπτικά Κέντρα του, σε συνεργασία µε Πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού, έχει αποδείξει ότι θέτει τους κανόνες στη Συµπεριληπτική Αγωγή τόσο των παιδιών τυπικής ανάπτυξης όσο και των παιδιών, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με την είσοδό µας σε µια νέα εποχή ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όµιλος Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας THE EUROPEAN INCLUSION® αποτελεί τον σηµατωρό και κήρυκα µιας επανάστασης στη Συµπερίληψη στο χώρο της Δηµιουργικής Απασχόλησης, Εκπαίδευσης, Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Ειδικής Αγωγής, Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναµικού και Συστηµάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Τα 30 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας, πολύτιµης εµπειρίας, ανοδικής πορείας και εξαιρετικής διάκρισης στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελούν εγγύηση καινοτοµίας µε θεµέλια τις πανανθρώπινες αξίες της Ελευθερίας, Ισότητας και Αδελφοσύνης.

Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όµιλος Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας THE EUROPEAN INCLUSION®
O ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με απόλυτη σοβαρότητα και συνέπεια, ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όµιλος Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας THE EUROPEAN INCLUSION® συµβάλλει µε το ερευνητικό του έργο σε όλες τις δοµές του, στην αλλαγή του θεσµικού πλαισίου για την αναπηρία στην Ελλάδα, προάγει την Συµπερίληψη, µε αποτέλεσµα την ολοκληρωµένη λύση σε όλες τις κατηγορίες ηλικιών, σε τοµείς Υγείας, Εκπαίδευσης και Πολιτισµού σύµφωνα µε την παγκόσµια οδηγία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την Συµπερίληψη και την Ανεξάρτητη ∆ιαβίωση.

”Πιστεύω” του Οµίλου είναι η επίτευξη του στόχου της Συµπερίληψης ατόµων τυπικής ανάπτυξης και ατόµων µε αναπηρία µε την χρήση ολοκληρωµένου συστήµατος και άριστων εκπαιδευτικών και θεραπευτικών εναλλακτικών µέσων. Έχει ως σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών µε απόλυτο σεβασµό στους ωφελούµενους προσφέροντας αποκλειστικά και πιστοποιηµένα προγράµµατα σπουδών, προσαρµοσµένα στις ανάγκες, τις επιθυµίες και τους στόχους τους.

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ

Οι εξελίξεις τρέχουν και εµείς οι άνθρωποι του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Οµίλου Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας THE EUROPEAN INCLUSION®, µε πρωτοπόρους τα πρώτα Πρότυπα Πιλοτικά Ερευνητικά Κέντρα ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ® και ΑΜΠΑΡΙΖΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ® του Νοµού Κορινθίας υπό την αιγίδα πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, θέλουµε η καρδιά του Οµίλου να χτυπά δυνατά και η φήµη του ονόµατος µας και του οράµατος της προέδρου που γεννήθηκε από συγκερασµό πολιτισµών στην Εφύρα, να ακουστεί σε κάθε γωνιά της γης. Η διατράνωση της αξίας, της αριστείας, και της καινοτοµίας που γεννήθηκε στην Κορινθία µας οδηγεί.

Ανοίξτε λοιπόν την πόρτα στο µέλλον που σας προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όµιλος Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας THE EUROPEAN INCLUSION® και δείτε την πρόκληση της επανάστασης που θα φέρει το αύριο της Συµπερίληψης σήµερα.

THE EUROPEAN INCLUSION® Ο πρώτος Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όµιλος Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

1η Δύναµη στη Συµπερίληψη

Με εκτίµηση,

Olga-Rose-Marie Bekiari
Όλγα-Ροζµαρί Μπεκιάρη
Οραµατίστρια, Ιδρύτρια & Πρόεδρος του Οµίλου
∆ιδακτολόγος M.Ed, Εκπαιδευτικός, Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής & ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Σύµβουλος Σχολικού & Επαγγελµατικού Προσανατολισµού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Web: www.the-european-inclusion.com
Email: info@the-european-inclusion.com
Tel.: 6944 290111, 210 7101375, 2744 408019, 2744 067022

Μετάβαση στο περιεχόμενο