Ο ΟΜΙΛΟΣ

OΜΙΛΟΣ THE EUROPEAN INCLUSION®
Ιnclusion for Excellence

Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

Αυτό που οι εκπαιδευτές-θεραπευτές µας και όλα τα στελέχη µας έχουν κοινό, είναι το πάθος για την δουλεία τους, η πίστη τους στην υπεροχή του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Οµίλου Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας ΤHE EUROPEAN INCLUSION®, η επιθυµία τους να ικανοποιούν τις ανάγκες των ωφελούµενων, η ικανότητα να τους παροτρύνουν και η επικοινωνιακή τους φύση.

Η ποιότητα του προσωπικού µας επιβεβαιώνεται διαρκώς από τις υψηλές εκτιµήσεις και επιβραβεύσεις των ίδιων των ωφελούµενων µας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Οι ωφελούµενοι είναι απαιτητικοί, έχουν στόχους και είναι συνηθισµένοι σε υψηλό βαθµό αυτονοµίας, θέλουν αποτελέσµατα. Οι εκπαιδευτές-θεραπευτές µας το γνωρίζουν και προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο Επαγγελµατισµού µέσα από την πολυετή τους πείρα και την άριστη επαγγελµατική τους κατάρτιση. Οι εκπαιδευτές – θεραπευτές του Ευρωπαϊκου Εκπαιδευτικού Οµίλου Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας ΤHE EUROPEAN INCLUSION® περνούν από εντατική εκπαίδευση. Όλοι οι εκπαιδευτές – θεραπευτές µας ακολουθούν το σύστηµα του Ευρωπαϊκου Εκπαιδευτικού Οµίλου Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας ΤHE EUROPEAN INCLUSION® κι ένα προκαθορισµένο πρόγραµµα σπουδών.

Ενηµερώνονται για τις πιο σύγχρονες µεθόδους παρέµβασης, εισάγονται διαρκώς σε νέα µέσα και τεχνικές, και επιτηρούνται στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για να επιβεβαιώσουµε ότι τα ποιοτικά standards διατηρούνται πάντα υψηλά. Οι εκπαιδευτές – θεραπευτές του Οµίλου εκπαιδεύονται από διεπιστηµονική οµάδα διακεκριµένων Πανεπιστηµίων που θέτει τις βάσεις της κατάργησης της θεσµοθέτησης της ιδρυµατοποίησης στη χώρα µας και σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.

OΜΙΛΟΣ

Έχοντας αναπτύξει το τελειότερο Ειδικό Σύστηµα Επιτυχίας ΤHE EUROPEAN INCLUSION® κοινωνικής αλληλεπίδρασης-συµπερίληψης ατόµων µε αναπηρία µε άτοµα τυπικής ανάπτυξης για κάθε ηλικία, χρησιµοποιώντας τα αρτιότερα τεχνολογικά εποπτικά µέσα και µε αποκλειστικές συνεργασίες κορυφαίων – παγκοσµίως – πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και εκπαιδευτικών οργανισµών, είναι σίγουρο ότι θα κατακτήσουµε τον χώρο της Συµπερίληψης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη µε την έρευνά µας.

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όµιλος Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας ΤHE EUROPEAN INCLUSION® αποτελεί Όµιλο προπαρασκευαστικών Κέντρων αποΪδρυµατοποίησης όπου η υπερσύγχρονη τεχνολογία και ο άνθρωπος βαδίζουν χέρι-χέρι. Οι καλαίσθητες κτιριακές εγκαταστάσεις σε συνδυασµό µε την αρµονία των χρωµάτων και την ασφάλεια, αποδεικνύουν ότι σεβόµαστε τον άνθρωπο χωρίς διακρίσεις. Τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικοι, σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους αφοµοιώνουν τις αρχές της ισονοµίας και συµµετέχουν σε ένα συναρπαστικό και αποτελεσµατικό πρόγραµµα σπουδών σε πολλές διαφορετικές χώρες. Σε κάθε περιοχή, σε κάθε πόλη, σε ολόκληρη τη χώρα, σε πολλές διαφορετικές χώρες, ο Μεγαλύτερος Όµιλος Συµπεριληπτικών Κέντρων προσφέρει την απόλυτη Συνεκπαιδευτική Επανάσταση.

Με απόλυτη σοβαρότητα και συνέπεια, ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όµιλος Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας THE EUROPEAN INCLUSION® συµβάλλει µε το ερευνητικό του έργο σε όλες τις δοµές του, στην αλλαγή του θεσµικού πλαισίου για την αναπηρία στην Ελλάδα, προάγει την Συµπερίληψη, µε αποτέλεσµα την ολοκληρωµένη λύση σε όλες τις κατηγορίες ηλικιών, σε τοµείς Υγείας, Εκπαίδευσης και Πολιτισµού σύµφωνα µε την παγκόσµια οδηγία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την Συµπερίληψη και την Ανεξάρτητη ∆ιαβίωση.

”Πιστεύω” του Οµίλου είναι η επίτευξη του στόχου της Συµπερίληψης ατόµων τυπικής ανάπτυξης και ατόµων µε αναπηρία µε την χρήση ολοκληρωµένου συστήµατος και άριστων εκπαιδευτικών και θεραπευτικών εναλλακτικών µέσων. Έχει ως σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών µε απόλυτο σεβασµό στους ωφελούµενους προσφέροντας αποκλειστικά και πιστοποιηµένα προγράµµατα σπουδών, προσαρµοσµένα στις ανάγκες, τις επιθυµίες και τους στόχους τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ISO 9001 της UCert

Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όµιλος Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας ΤHE EUROPEAN INCLUSION® έχει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001 από τον Ευρωπαϊκό Φορέα UCert.

 • για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του
 • για τις λειτουργίες και την εσωτερική οργάνωσή του
 • για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και το σύστηµα σπουδών
 • για την ανθρώπινη παρουσία, την ανθρώπινη επαφή και εξυπηρέτηση
 • για τους υπερσύγχρονους χώρους, την ασφάλεια, την υγιεινή, και την εύρυθµη λειτουργία τους

Εµείς είµαστε εδώ για να ακούσουµε τις δικές σας ανάγκες και µαζί να φτιάξουµε ένα πρόγραµµα Συµπερίληψης στα µέτρα σας.

Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας THE EUROPEAN INCLUSION® Κοινωνικής Πρόνοιας έχει την δύναμη του ισχυρού και εσείς έχετε σίγουρα την επιθυμία και το στόχο. Αυτός είναι ο συνδυασμός της επιτυχίας!

Η συνταγή της επιτυχίας

Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας ΤHE EUROPEAN INCLUSION® είναι η πρώτη δύναμη στη Συμπεριληπτική Αγωγή με καινοτόμες υπηρεσίες αριστείας και επιτυχίες, με εκατοντάδες συνεργάτες και στελέχη και χιλιάδες ακαδημαϊκές ώρες δια βίου εκπαίδευσης στο ενεργητικό της. Μια τέτοιου κύρους Εκπαιδευτική Κοινότητα δε θα μπορούσε να αναπτυχθεί διαφορετικά παρά ακολουθώντας το πιο εξελιγμένο σύστημα, τη μέθοδο της χρηματοοικονομικής μόχλευσης.

Γιατί Όμιλος;

Επειδή ο Όμιλος είναι μια δομημένη οργανωτικά και διοικητικά λύση από την οποία επωφελούνται όλοι οι πρωταγωνιστές: Ο οραματιστής και ιδρυτής του
Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Ομίλου Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας ΤHE EUROPEAN INCLUSION® έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την επιτυχημένη επιχείρηση του σχετικά γρήγορα κάνοντας συνεργασίες με αποφασισμένους και φιλόδοξους υποψήφιους επιχειρηματίες. Ο εταίρος από την πλευρά του έχει την δυνατότητα να πετύχει άμεση αναγνώριση με το να προωθεί ένα ηγετικό όραμα και υπηρεσία, κερδίζοντας ταυτόχρονα από ένα σύστημα μεθοδολογίας που περιλαμβάνει ολοκληρωμένη εκπαίδευση, marketing και διοικητική υποστήριξη.

Η επαγγελματική ευκαιρία ζωής σας

Με το να σας ανήκει μια επιχείρηση του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Ομίλου Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας ΤHE EUROPEAN INCLUSION® θα έχετε την ευκαιρία που περιμένατε. Και ως μέλος του, θα έχετε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρίας στα χρόνια που ακολουθούν. Συγκεκριμένα, θα ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή σας και την ανταλλαγή ιδεών. Επομένως, τώρα που γνωρίζετε κάποια πράγματα για εμάς, μάλλον είστε έτοιμοι για περισσότερες πληροφορίες.
Στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Όμιλο Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας ΤHE EUROPEAN INCLUSION® σας προσφέρεται η μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία!
Ενωθείτε με τον ηγέτη της Συμπεριληπτικής Αγωγής και πραγματοποιήστε τις φιλοδοξίες και τους στόχους σας, που δεν είναι άλλοι από το να υπερασπίζεστε το δικαίωμα σε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, σε περιόδους χρηματοοικονομικής ή οικονομικής κρίσης, οι οποίες συνοδεύονται από ολοκληρωμένα προγράμματα παροχής υπηρεσιών και κοινότητας συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη Συμπερίληψη. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής προσβασιμότητας εντός της κοινότητας ενδέχεται να μειώσουν την ζήτηση για υπηρεσίες ειδικής αναπηρίας και αυτό θα οφείλεται και σε εσάς τους υπέρμαχους των ιδανικών της καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων.

Το σύστηµα του Οµίλου THE EUROPEAN INCLUSION®

Εξασφαλίζει και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για υπερσύγχρονες, επιτυχηµένες επιχειρήσεις, εξαρτώµενες µεταξύ τους, οι οποίες έχουν ως µοναδική τους επιδίωξη όχι µόνο την προσωπική τους ευδοκίµηση αλλά και την πολύτιµη κοινωνική αρωγή. Οι παροχές της εταιρείας στους εταίρους της ΤHE EUROPEAN INCLUSION® επικεντρώνονται στα εξής καίρια σηµεία:

 • Καινοτοµία Εξειδικευµένων Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
 • Ολοκληρωµένες λειτουργίες marketing και προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων
 • Ανταγωνιστική ∆ιαφηµιστική καµπάνια σε ευρωπαϊκή εµβέλεια
 • Συνεχή Εκπαίδευση και ∆υναµική Υποστήριξη σε θέµατα Οργάνωσης, Πωλήσεων και ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Αποκλειστικές συνεργασίες µε προµηθευτές για οικονοµία κλίµακας
 • Τεχνογνωσία και επίβλεψη των εργασιών κατά την διάρκεια της κατασκευής των Κέντρων
 • Αποκλειστικά εγχειρίδια Λειτουργίας και Οργάνωσης µε προτεινόµενες ενέργειες
 • Υψηλή κερδοφορία, ταχύτατη απόσβεση επένδυσης κεφαλαίου µε σκοπό κοινωφελείς δράσεις ενίσχυσης ευπαθών οµάδων
 • Μοντέρνο clubbing υπηρεσιών
 • Δυνατότητα χρηµατοδότησης µε τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς.

Το πιο σηµαντικό είναι ότι ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός ΌµΙλος Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας ΤHE EUROPEAN INCLUSION® είναι το εισιτήριο για σίγουρα επιχειρηµατικά ανοίγµατα για να ελέγχετε το πεπρωµένο και το µέλλον σας µε απόλυτη κοινωνική ευθύνη.

Σας ευχαριστούµε!

Γεωργία – Αικατερίνη Γουµπούρου
Γενική Διευθύντρια, Διευθύνουσα Σύµβουλος Οµίλου,
Εκπαιδευτικός, Πληροφορικός, Ειδική Παιδαγωγός, Σύµβουλος Επιχειρηµατικότητας & Marketing

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Web: www.the-european-inclusion.com
Email: info@the-european-inclusion.com
Tel.: 6944 290111, 210 7101375, 2744 408019, 2744 067022

Μετάβαση στο περιεχόμενο